Muhasebenin temel mantığını çözmek hesap planının iyi anlaşılmasına bağlıdır. Hesap planının sistematiği anlaşıldığı zaman diğer konular için altyapı hazır demektir.

Oldukça zorlu bir eğitim ve ruhsat alma sürecinden sonra mesleki bilgi ve eğitimlerin devam ettirilmesi, hem bağımlı, hem de bağımsız mali müşavirlik mesleğinin zorunluluklarından. Bu şekilde mezuat bilgisi açısından yeterli olunabilir. Ancak uygulama şekilleri itibari ile her gün değişen mesleğe uyum sağlamak da oldukkça zor ve gerekli.

Çalışmak kolay yetişmek
zor

Muhasebe ve finans alanında faaliyet gösteren herkes teknik gelişmeleri de takip ve tatbik etmek zorunda. Bu hem işinizi kolaylaştırır hem de piyasa iletişim gücünüzü arttıracaktır.

Vergi konusu hep önemliydi

Anayasamızın 73. maddesi: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.  

Vergi kanunlarının temel dayanağı yukarıdaki maddedir. 

Bireyin devlet ile ekonomik ilişkisinin temeli vergidir. Dolayısıyla hem şirketlerin hem de bireylerin vergi uygulamaları konusundaki hassasiyeti ilişkinin sağlı açısından önem arz eder.

ÖNCE BEN

Gördüm ki, insanın küçük çevresinden başlayarak, tüm insanlığa yapacağı en büyük iyilik, “önce kendisini düşünmek”. Onun için biraz rahatlamak lazım. Bir hobi edinmek, kitap okumak, yürümek, film izlemek, ekstrem sporlar yapmak gibi ilgi alanına göre bir deşarj alanı oluşturmak gerek. Bu mesleki ve sosyal birikimlerin de gelişmesine ve farklı bakış açıları kazanılmasına katkı sağlar. İyi gelir denemekte fayda var.