7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI

Ticaret işletmeleri isteyen küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular.(1) Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıka...

Devamını Oku

FİNANSMAN GİDERLERİ 

FİNANSMAN GİDERLERİ 

Bu grupta işletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerle, yansıtma ve fark hesapları yer alır. 780. Finansman Giderleri Hesabı : İşletme faaliyetlerinin aksamada...

Devamını Oku

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Bu grup yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ : Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişki...

Devamını Oku

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. 760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri : Mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcıl...

Devamını Oku

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. 750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri : Üretime devam olunan mamüllerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak, bulunan yeni üreti...

Devamını Oku

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu gr...

Devamını Oku

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

Bu grup işletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. 730. Genel Üretim Giderleri : İşletmenin üretim...

Devamını Oku

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

Bu grup bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya verilebilen işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. 720. Direkt İşçilik Giderleri Hesabı : Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, b...

Devamını Oku

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamülün bünyesine ana madde olarak katılan ve hangi mamülden ne kadar tüketildiği, ekonomik bakımdan ayrı olarak izlenebilen ilkmadde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını kapsar. 710. Dir...

Devamını Oku

DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI

DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI

691. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kâ...

Devamını Oku
1 2 3 6