DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI

DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI

691. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kâ...

Devamını Oku

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur. 680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) ...

Devamını Oku

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grub...

Devamını Oku

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar. 660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) Bir yıla kadar vadeli o...

Devamını Oku

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir. 652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili senetli alacak ve borçlarına ait reeskont giderlerinin izlendiği...

Devamını Oku

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerd...

Devamını Oku

FAALİYET GİDERLERİ

FAALİYET GİDERLERİ

Devamını Oku

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. Başka bir deyişle dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizme...

Devamını Oku

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir. 610. SATIŞTAN İADELER (-) Satılan malların iade edilen bölümünü...

Devamını Oku

BRÜT SATIŞLAR

BRÜT SATIŞLAR

İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal yada hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili döne...

Devamını Oku