E-BELGE UYGULAMALARI

E-BELGE UYGULAMALARI

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509) ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlandı. 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon...

Devamını Oku

KİRA GELİRLERİ BEYANNAMESİ 2019

KİRA GELİRLERİ BEYANNAMESİ 2019

Bu yazıda en basit şekilde teknik detaylara girmeden kira geliri beyannamenizi nasıl verebileceğiniz anlatacağım. Öncelikle şunları bilmeniz gerekiyor: 2018 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanının 25 Mart 2019 tarihine kadar yapılması ge...

Devamını Oku

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İMALATÇI İŞLETMELERE KDV İSTİSNASI

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İMALATÇI İŞLETMELERE KDV İSTİSNASI

Bilindiği gibi 2018 Mart ayında çıkan 7103 Sayılı Kanun’la sosyal güvenlik primleri ve vergi analarında birçok yeni teşvikler, istisnalar getirilmişti. 2019 yılı sonuna kadar süreceği planlanan bu teşvik ve istisnaların tümü için sür...

Devamını Oku

E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV VE DİĞER ELEKTRONİK UYGULAMALARA GEÇİŞ ZAMANLARI

E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV VE DİĞER ELEKTRONİK UYGULAMALARA GEÇİŞ ZAMANLARI

E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU Mevcut yürürlükteki yasalara göre E-Defter ve E-Fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu aşağıdaki maddelerdeki gibidir: İlgili Yıl Brüt Satışları 10 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen...

Devamını Oku

BES UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYDI

BES UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYDI

Bilindiği üzere 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren otomatik BES sistemine katılmak zorundaydı. 01/01/2019 tarihinden itibaren 5-9 kişi arasında çalışanı olan işletmeler artık bu sisteme dahil oldular....

Devamını Oku

2019 YILI VERGİ TAKVİMİ

2019 YILI VERGİ TAKVİMİ

OCAK 2019 Vergi Takvimi  10 Ocak 2019  •16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi•16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketi...

Devamını Oku

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETEDE

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETEDE

2019 yılı Asgari Ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonun kararı 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazete de yayımlandı. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanımu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkınd...

Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEKLERİ

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ Bir önceki yıl sigortalı sayısının ortalamasına ilave istihdam edilen her bir çalışanın sigorta primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanıyor. İşe alınacak sigortalının şu şartları taşıması gerekiyo...

Devamını Oku

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE MUHTASAR BEYANNAME BİRLEŞİYOR

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE MUHTASAR BEYANNAME BİRLEŞİYOR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin  içeriği nasıl olacak? Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi; a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar tarafından, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve...

Devamını Oku

İNTERNET PAYLAŞIMINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİSEL BOYUTU

İNTERNET PAYLAŞIMINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİSEL BOYUTU

Günümüzde teknik olanakların gelişmesi ile birlikte alışkanlıklarımız ve zaman sarfımızın niteliği ve şekli de değişmekte. Teknolojik gelişmeler internet ile birlikte en çok iletişim olanaklarının farklılaşması ve gelişmesi şeklinde ...

Devamını Oku