İHRACAT KAYITLI ALIŞ İŞLEMİNDE BA BS FORMU İŞLEMİ

İhraç kayıtlı satış işlemlerinin uygulaması, bildirimleri ve muhasebe işlemlerinde bilgi edinmek, bilgiye ulaşmak kolay. Ancak ihraç kayıtlı alış işlemleri ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Burada bu işlemlerin sadece BA BS formları açısından kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Bilindiği gibi B formlarında  KDV matrahı beyan edilir. Ancak bazı mallar için ÖTV hesaplanmasını gerekir. İşte bu tür malların ihraç kayıtlı alışlarında KDV ve ÖTV hesaplanır ve faturada gösterilir. İhraç kayıtlı alış olduğu için KDV ve ÖTV tahsil edilmediğini dair bir not faturaya yazılır. B formlarında hem satış hem de alış yapan mükellefler KDV matrahını beyan etmeliler. ÖTV’li tutar B formlarında yazılmalı. Tahsil edilmemiş olması bazı kafa karışıklıklarına sebep olabilmekte. ÖTV dahil tutar üzerinden KDV hesaplandığı için KDV matrahı bildirime esas tutar olmalı. Olası karışıklıkları ve karşılıklı bilgi eksikliğinin giderilmesi için mutabakat yapılması faydalı olacaktır.

Leave a Reply