KONAKLAMA VERGİSİ

Konaklama vergisi konusundan ticari hayatımıza yeni girmiş vergi. Bir işi kurmak, işletmek, yönetmek, mali ve finansal yükleri iyi hesap etmek süreklilik gibi bir amacı olan bütün işletmeler açısından hayati derecede önemli.Her işletmede mali yükleri hesapladığımız zaman en önemli kalemin vergi maliyetleri olduğu görülecektir. Bu kapsamda yeni bir vergi türünden haberdar olmak ve işletmenizi hazırlamak, maliyetlerinizi belirleyerek fiyat politikalarınızı yeni duruma göre belirlemek ideal davranış olacaktır.

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. Maddesinde yer alan konaklama vergisi bölümünü özetleyelim.

Buna göre;

  1. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir.
  2. Bu hizmetlerle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.
  3. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması da konaklama vergisine tabidir.
  4. Dolayısıyla bu üç madde kapsamındaki her işletme 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren konaklama vergisi mükellefidir.

Konaklama vergisinin matrahı hesaplanırken KDV hariç olmak üzere yukarıda sayılan hizmetlerin hasılatından, bu hizmetler için alınan her türlü mal veya hizmet, borçlanma maliyeti ve diğer hizmet ve değerler indirilir.

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Bulunan tutar üzerinden 2020 sonuna kadar %1 sonrasında %2 konaklama vergisi hesaplanır.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez. Bu durumda KDV matrahı üzerinden %1’lik (2020 yılından sonra %2) konaklama vergisinin düzenlenen fiş, fatura gibi belgelerde gösterilmesi gerekir.

Konaklama vergisi yeni bir uygulama olacak. Ülkemize döviz girdisi sağlayan kritik sektör olan turizm sektörünün bu vergiden nasıl etkileneceği, ayrıca konaklama hizmeti alanlara bu verginin nasıl yansıtılacağını zamanla göreceğiz.

 

Leave a Reply