işinizi doğru kurgulayın

Yeni bir işe başlarken veya mevcut işinizi geliştirme planları yaparken, muhasebe ve finansal yapınızı doğru kurgulamak ve hayata geçirmek vergi avantajı sağlamanız açısından oldukça önemlidir.

Meşgul olmak her zaman gerçek iş yapmak demek değildir. Bir işin hedefi üretmek veya başarmaktır ve bu iki sonuç için de düşünmek, sistem, planlamak, zeka, dürüst bir hedef ve terleme gerekir. Yapıyor gibi olmak yapmak değildir.
Thomas A. Edison

MUHASEBE
AKADEMİSİ

Muhasebenin temel mantığını çözmek hesap planının iyi anlaşılmasına bağlıdır. Hesap planının sistematiği anlaşıldığı zaman diğer konular için altyapı hazır demektir.

NOT:Bu bölümdeki içeriklerin bir kısmı İSMMMO internet sitesinden alınmıştır.


Hesap Planı Açıklamaları


mesleki konular

Oldukça zorlu bir eğitim ve ruhsat alma sürecinden sonra mesleki bilgi ve eğitimlerin devam ettirilmesi, hem bağımlı, hem de bağımsız mali müşavirlik mesleğinin zorunluluklarından. Bu şekilde mezuat bilgisi açısından yeterli olunabilir. Ancak uygulama şekilleri itibari ile her gün değişen mesleğe uyum sağlamak da oldukça zor ve gerekli.


Uygulama Konuları


Çalışmak kolay yetişmek
zor

Muhasebe ve finans alanında faaliyet gösteren herkes teknik gelişmeleri de takip ve tatbik etmek zorunda. Bu hem işinizi kolaylaştırır hem de piyasa iletişim gücünüzü arttıracaktır.

Vergi konusu hep önemliydi

Anayasamızın 73. maddesi: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.  

Vergi kanunlarının temel dayanağı yukarıdaki maddedir. 

Bireyin devlet ile ekonomik ilişkisinin temeli vergidir. Dolayısıyla hem şirketlerin hem de bireylerin vergi uygulamaları konusundaki hassasiyeti ilişkinin sağlı açısından önem arz eder.


Vergi konusunda bazı notlar