BİLANÇO KONUSU

Bilanço konusunun iyi anlaşılması muhasebe sistematiğinin kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu açıdan tanımı da irdeleyerek anlamakta fayda var.  

Bilanço; “Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur.”

Bu tanımlamada bilançonun 3 temel esası ortaya çıkıyor. Bunlar;

 • Belli bir tarihte ifadesi: Bu ifade işletmenin bir döneme ilişkin durumunun bilanço ile anlaşılmayacağı sonucunu doğurur. Örneğin; 2018 yılının verileri varlıklarda veya kaynaklarda artış/azalışlar bilançoda yer alamaz. Ancak 31/12/2018 tarihli bilanço dersek burada bu tarih itibari ile işletmemizin varlık ve kaynak yapısı hakkında bilgi alabiliriz. İşletmenin mali bir fotoğrafı gibi düşünülebilir.
 • Sahip olduğu varlıklar:İşletmenin sahip olduğu arsa, makine, kasadaki parası veya alacakları gibi sahip olduğu değerler işletmenin varlıklarıdır. Bu varlıklar 2’ye ayrılır:
  • Dönen varlıklar: Likit varlıklar ile 1 yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıklar bu grupta yer alır. Örneğin paranın kendisi veya işletmenin 1 yıl vadeli alacağı…
  • Duran varlıklar: 1 yıldan daha uzun sürede paraya dönüştürülmesi muhtemel varlıklar ile yatırım amaçlı alınan varlıklar bu grupta yer alır. Örneğin; 1 yıldan uzun vadeli bir alacak veya işletmeye alınan bir makine…
 • Varlıkların sağlandığı kaynaklar: Varlıklar elde edilirken mutlaka bir kaynak kullanımı gerekir. Bu kaynak işletme dışından sağlanan kaynaklar olabileceği gibi işletmenin sahip olduğu kendi kaynakları da olabilir. Kaynaklar 3’e ayrılır: 
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (KVYK): İşletmenin dışarıdan sağladığı ve 1 yıl içinde ödenmesi gereken kaynaklar yer alır. Örneğin 1 yıl içinde ödenecek banka kredileri veya 1 yıl içinde ödenecek satıcılara olan borçlar bu grupta yer alır.
  • Uzun vadeli yabancı kaynaklar (UVYK): İşletmenin dışarıdan sağladığı ve 1 yıldan daha uzun süre içinde ödenmesi gereken kaynaklar yer alır. Örneğin 1 yıldan daha uzun süre içinde ödenecek banka kredileri veya 1 yıldan daha uzun süre içinde ödenecek satıcılara olan borçlar bu grupta yer alır.
  • Öz Kaynaklar: İşletmenin kendi bünyesinde oluşan kaynaklar bu grupta yer alır. Örneğin; ortakların işletmeye koydukları sermaye veya faaliyetler sonucunda elde edilen kar…

Bilançoda Eşitlik

Varlıklar ile kaynaklar toplamları her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Eğer bilançoyu hazırladıktan sonra Varlıklar=Kaynaklar eşitliği sağlanmamışsa bir yerlerde hata yapılmış demektir.

Kısaca şöyle açıklamak mümkündür;

Varlıklar = Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar

Kaynaklar= KVYK + UVYK + Öz kaynaklar

Varlıklar = Kaynaklar

Aktif = Pasif

Varlık hesapları bilançonun sol tarafında yer alır ve bu bölüme aktif taraf denir. Kaynak hesapları ise sağ tarafta yer alır ve bu bölüme pasif taraf denir.

 

Aktif               Murat İşletmesi 31/12/2018 Tarihli Bilançosu          Pasif

1.    Dönen Varlıklar

 

2.    Duran Varlıklar

3.    KVYK

 

4.    UVYK

 

5.    Öz kaynaklar

AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

Leave a Reply