BİNEK ARAÇLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

07/12/2019 da Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yasa uyarınca binek araçların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bazı yeni düzenlemeler getirildi. Bilindiği gibi binek araçların maliyet bedeli, ödenen ÖTV ve KDV’ye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktaydı. Ayrıca bu araçlara yapılan bakım onarım gideri ve yakıt gider gibi giderlerin de tümü indirilecek gider olarak kayıtlara geçiyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre bu duruma bir kısıtlama getirildi.

  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak kaydedilir.
  • Binek otomobillerinin elde edilişine ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 Türk Lirası’na kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
  • Binek otomobillere ilişkin giderlerin ve bu giderlere ilişkin KDV’nin en fazla %70’i indirilebilir.
  • Binek otomobillerin ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedelinin 160.000 TL’lik kısmı aktife kaydedilir. Amortisman da bu tutar üzerinden hesaplanır.
  • Binek otomobilin ikinci el olarak alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşamaz.

Vergi mükelleflerini ilgilendiren her vergi düzenlemesinin aynı zamanda muhasebe uygulamalarının da nasıl olacağı büyük önem arz eder. Çünkü yapılan muhasebe kaydı gerçekleşen bir ticari hadisenin nasıl sınıflandırıldığı ile ilgilidir. Örneğin bir hadisenin sonucunun gider olarak sınıflandırılması, ya da maliyet olarak değerlenmesi, ya da maddi duran varlık olması mali tabloların sonuçlarını, dolayısıyla çıkan kar sonucunda hesaplanacak vergi tutarını da etkileyecektir. Bu açıdan doğru muhasebe kaydı ve doğru vergi hesaplaması anlamına gelir. Yeni yasanın binek otomobil alımına ilişkin kayıtların da doğru yapılması, olası denetimlerden sorunsuz çıkmak açısından önemli olacaktır.

Örneğin; 

Binek Araç Bedeli             : 260.000,00

ÖTV                                  : 300.000,00

KDV                                  :   45.000,00

Toplam                             : 605.000,00

 

Ayrıca yapılan giderlerin de hem KDV’sinin hem de gider matrahının % 70’inin indirilebilmesi şartı getirilmiştir.

Örneğin;

Binek araç için yakıt bedeli          : 1.000,00 TL

Yakıt bedeli KDV’si                      :    180,00 TL

Toplam                                         : 1.180,00 TL

                                               

 

Bir örnek de 300.000,00 TL üzerindeki bir bedel ile 2. el binek araç alım için muhasebe kaydı yapalım.

Binek araç bedeli              :350.000,00

KDV                                  :   3.500,00

 

Yeni çıkan bu kanunun uygulama tebliği henüz çıkmadı. Ancak çıkacak tebliğin yukarıdaki örneklere aykırı ya da bu örneklerden farklı bir uygulamayı esas alması çok mümkün değil. Ancak bunun uygulanması ve denetlenmesi süreçlerini hep birlikte göreceğiz.

 

2 Comments

  1. Doğan YILMAZ Aralık 13, 2019
    • Murat VERGİ Aralık 13, 2019

Leave a Reply