LİKİDİTE ORANLARI

Bir işletmenin likidite oranları işletmenin kısa vadede ortaya çıkabilecek muhtemel finansal risklerini ortaya koyar. Ayrıca bir yıl içinde paraya dönüşmesi muhtemel varlıklar ile bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar arasındaki oransal ilişki yoluyla gelecek dönemler için borçlanma stratejisi ve maliyetleri ile ilgili bir öngörüde bulunulmasına yardımcı olur. Kısa vadeli finansal bir fikir vermesi açısından işletmeler için önemle takip edilmesi gereken bir orandır. 

LİKİDİTE ORANLARI – Cari Oran:

Dönen Varlıklar toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamına bölünmesi ile hesaplanan tutardır. Genellikle 2 civarında çıkması istenir. Bu rakam 1 yıl içinde işletmenin ödemesi gereken borçlar(KVYK) karşılığında, 2 katı kadar 1 yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen varlık olduğunu gösterir. Ancak sağlıklı yorum yapabilmek için carin oran tek başına yeterli değildir. Dönen varlıklar grubunda yer alan ticari alacaklar ve stoklar gibi hesapların durumunun da incelenmesi gerekir.

Cari Oran=Dönen Varlıklar/KVYK

LİKİDİTE ORANLARI – Asit Test Oranı:

Bu oran cari oranı tamamlayan bir orandır. İki şekilde formüle edilir.

Asit-Test Oranı=(Dönen VarlıklarStoklar)/KVYK

Asit-Test Oranı=(Hazır Değerler+Hızla Paraya Çevrilecek Varlıklar)/KVYK

Bu oranın 1 çıkması istenir. Analistler daha çok verdiğimiz ilk formülü kullanmayı tercih ederler. Burada stoklar ile ilgili riskler (paraya çevrilme hızı, fiyat düşüklüğü, fire vb.) dönen varlıklar toplamından arındırılmış olur. Oranın 1 çıkması, stoklar dışındaki dönen varlıkların, kısa vadede ödenmesi gereken borçların tamamını ödeyebilmesi anlamına gelir. Bu oran ile çıkması istenen sonuç budur. Ancak cari oranda olduğu gibi diğer oranlara da bakılmalı ve anlamlı rakamsal ilişkiler var ise, bunlar tespit edilerek analiz yapılmalıdır.

LİKİDİTE ORANLARI – Nakit Oran:

İşletmenin nakit varlıklarının kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir.

Nakit Oran=Hazır Değerler/KVYK

Bu oranın sonucunun 0,20 çıkması beklenir. İşletmenin en likit varlıklarının, kısa vadeli borçların %20’sini ödeyebiliyor olması anlamına gelir. Oranın yüksek çıkması, nakit paranın iyi kullanılmadığı anlamına gelir. Düşük çıkması da, nakit durumunda sıkışıklık olabileceği, işletmenin yeni krediler bulmak zorunda kalabileceği şeklinde yorumlanabilir.

 

Leave a Reply