NET İŞLETME SERMAYESİ

 İşletme sermayesi konusunun daha iyi anlaşılması açısından, likidite ile ilgili bilgileri hatırlamakta fayda var.

Likidite tanımı

Likidite, işletmenin vadesi geldiğinde yükümlülüklerini ödemek için sahip olduğu nakit gücüdür. Diğer bir deyişle, şirketin mevcut varlıklarını nakde çevirme kabiliyeti, böylece mevcut borçların vadesi geldiğinde ödenebilmesidir. Bir şirketin ticari faaliyetlerine devam etmesi için likidite gerekmektedir.

İşletmenin likiditesi şu şekilde artabilir:

 • Sermayesi artırılması
 • Mevcut varlıkların nakde dönüşme hızını artırmak
 • Cari borç ödemelerinin geciktirilmesi
 • Uzun vadeli borçların ödenmesini geciktirme

İşletmenin likiditesi şu şekilde düşebilir:

 • İşletme sermayesinde azalma
 • Ürünlerin stokta uzun süre beklemesi
 • Mevcut varlıkların nakde dönüşme hızındaki yavaşlama
 • Mevcut borçları çok erken ödemek

İşletme Sermayesi, cari varlıklardan cari borçlar çıkarılarak bulunur. İşletmenin likidite varlığı ya da diğer ifadeyle nakit gücü hakkında bir göstergedir. Net İşletme Sermayesi eksi(-) olan işletme için tehlike çanları çalıyor demektir. Dolayısıyla finansman yönetimi açısından çok önemli olan bu konu için önceden belirlenmiş varlık kaynak politikalarının var olması ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi gerekir. Hangi vadelerle alım yapılacağı, işletmenin ödemelerinin hangi dönemlerde olacağı, kısa vadeli borçlanma maliyetleri gibi konular Net İşletme Sermayesi konusunun temelini oluşturmaktadır.

NİS: Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 Örneğin, bir işletmenin mevcut dönen varlıkları 90.000 TL ve mevcut kısa vadeli borçları 80.000 TL ise net işletme sermayesi 10.000 TL olur.

İşletme sermayesinin bir oran değil, bir tutar olduğunu unutmayın.

Kredi kuruluşlarının dikkate aldığı bir göstergedir. Dolayısıyla kredibilitenizin yüksekliği veya tarafınıza tanımlanacak faiz oranı avantajı açısından net işletme sermayenizin yüksekliği önemli bir kriterdir.

Net işletme sermayesi tutarını belirleyen faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Müşteriler mal veya hizmet için ne kadar hızlı ödeme yapar?
 • İşletme tedarikçilerine ne kadar hızlı ödeme yapması gerekir?
 • İşletme büyüme oranı
 • İşletme karlılığı
 • İşletme finansman alabilmesi

Peki Net İşletme Sermayesi nasıl artırılabilir?

 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Varlıkların kısa vadeli satışı
 • Uzun vadeli borçlanmalar
 • İşletme ortakları tarafından yapılan yatırımlar

Çalışma sermayesi aşağıdakilerden düşebilir:

 • Varlıkların alımında vadenin kısa olması
 • Kısa vadeli borçlanma
 • Kısa sürede paraya dönüştürülemeyen stoklar

Leave a Reply